Vol742模特田冰冰私房黑色情趣蕾丝内衣配蕾丝袜秀惹火身材诱惑写真45P田冰冰尤蜜荟

Vol742模特田冰冰私房黑色情趣蕾丝内衣配蕾丝袜秀惹火身材诱惑写真45P田冰冰尤蜜荟

 蒸大豆若煮之,以囊盛更燔,以熨心上,冷复易之。 《葛氏方》治卒呕血,腹内绞急,胸中隐然痛,血色紫黑或从溺中出方∶灸脐左右各五分,四壮。

内容:《病源论》云∶水癖由饮水浆不消,水气结聚而成,癖在于两胁之侧,转动便痛,不耐《效验方》云∶可服诸下药泻之。又方∶栀子二七枚,蜜三合,渍涂,日三。

冷又易之,并豆酱渍,合酒涂之。又方∶龙骨末,吹鼻孔中,血断为度。

削干姜令圆滑,纳目中,有顷复纳之,辛竭者更易。 先冶巴豆三千杵;次纳石,冶三千杵;次纳藜芦,冶三千杵;次腹以下病者,宿勿食,明旦服二丸。

 又方∶故鞋底去两头,烧灰,井花水服之。《陶景本草》注云∶昔脚弱人往栗树下,生食数升,便能起行。

病以水浓煮升麻,绵沾洗拭之。 熟捣桃仁,敷之,燥则易,亦治妇人阴肿。

Leave a Reply