AV在线观看资源福利站

AV在线观看资源福利站

(原注:理中汤加黄连、茯芩,名连理汤,治伤暑渴泻。若咽中伤生疮、不能言语、声不出者,苦酒汤主之。

气逆为火,气壅为火,断不可以有余为火也。 虚者,人迎反小于气口也。

五苓散治太阳腑,白术泽泻猪茯苓,膀胱化气添官桂,利便消暑烦渴宁;除桂名为四苓散,无寒但渴服之灵。 黄道自是日行之道,月之九道,又自月行之道也。

 世之高贤,亦有惧盛满而勇退者矣,亦有薄富贵而高蹈者矣,但以出处之间,未免有心,故又多一番魔障也。若阴阳易病,眼中生花者,宜烧军散。

事外无道,道外无事,故事愈近而道愈切。然天地备太极之全体,而阴阳或有歉期,气数容有否泰,此天地囿于气质之偏而不能尽太极之道也。

是以天子之居亦曰紫宸,面南拱北之情合矣。是以栖三阴之正气于风轮,其专精之名曰太玄。

Leave a Reply