Vol485模特允爾成都旅拍私房半脱制服露蕾丝内裤配蕾丝吊袜诱惑写真52P允爾花漾

Vol485模特允爾成都旅拍私房半脱制服露蕾丝内裤配蕾丝吊袜诱惑写真52P允爾花漾

慎之,慎之!一小儿每春夏口干发热,怠惰嗜卧,劳则头痛,服清凉化痰之药,喘泻烦躁不安,服香薷饮,脉大神思昏愦,余用补中益气汤去升麻、柴胡加五味、麦门、炮姜一剂未愈,又加肉桂五一小儿禀脾肾虚弱,注夏发热,二便不调,朝用补中益气汤,夕用地黄丸而愈。请余治,仍欲清热化痰滋阴。

若前药未应,当用五味异功散以补脾。若左颊右腮俱赤,肝火乘脾土也,用四君子汤加柴胡。

心脉不及,下气为泄者是也。用保和丸末一钱、槟榔末三分,下酸臭粪而安。

上为末,每服一钱,入淡竹叶水煎。盖热甚生风,阳盛而阴虚也。

若肝经风火相搏,抽搐目,筋急痰盛者,当用四物汤以生肝血,加钩藤钩、山栀以清肝火,更用四君子以补脾,六味丸以滋肾。 癫痫劳瘵,用补中益气汤。

 末年尤敦泉石之雅。呼吸少气,汲汲苦热,谓之哺露。

Leave a Reply