No5564模特陆萱萱性感白T配短裙半脱露紫色蕾丝内衣超薄黑丝诱惑写真80P陆萱萱秀人网

No5564模特陆萱萱性感白T配短裙半脱露紫色蕾丝内衣超薄黑丝诱惑写真80P陆萱萱秀人网

捣汁生饮,能吐胃中痰食虫积屡验。和蜜治湿癣。

世人每用治血,不知血寒则凝,反为败证。产妇乳肿不欲乳哺,用麦半两入四物汤,服之即断,伤耗精血可知。

治血杀虫与鳖相类,亦能治阴疟。甘先入脾,故用姜枣之辛甘,以和营卫也。

《别录》疗恍惚及历节腰中重痛,即《本经》主惊悸除风湿也。发明海松子甘温益肺清心,止嗽润肠,兼柏仁、麻仁之功,温中益阴之效。

又肺痈,以根汁冲无灰酒服,初起可消,已溃可敛,屡效。《别录》治中恶腹痛,去白虫,消皮肤风毒肿,即腹满汗出,除邪杀鬼毒蛊疰之治。

一名钓藤甘微苦寒,无毒。 赤者治血病症瘕积聚,阴痛阴疡,寒热无子。

Leave a Reply