No140凌之领家有女初长成写真集39P凌之爱尤物

No140凌之领家有女初长成写真集39P凌之爱尤物

时刻呻吟,语言不足,无汗烦躁者,宜发表。 面赤身热,两足常冷,或脉沉伏者,宜发表。

霍乱转筋,洞泄下痢,干呕吐逆,积饮停痰,此寒邪入肠胃也,以至为咳嗽、为虚劳、为疝瘕、为香港脚、为带漏、为遗精、为疟、为诸痛,寒亦主之。八风散(《和剂方》)治风气上攻,头目昏眩,肢体拘急,皮肤瘙痒,瘾疹成疮。

时时泄泻,胃素有病,忌消导。  至本门应有之文,又多散见太阳三篇之内,须意会收辑之,以便归纳而分析焉。

用真武汤,补土中之火,补地二成之也。每服一丸,以硬物击碎,温酒半盏浸,以物盖,不可透气,食后临卧一呷咽之。

时热者,邪热临时外现也。 时康熙五十三年岁次甲午夏月新安陈懋宽书于珠溪别业天时有寒暑,地气有燥湿,人生其间,服食起居一不得其中,不能无病,病思医医则欲其必生。

微出冷汗便瘥。 后三日脉之而脉数,其热不罢者,此为热气有余,必发痈脓也。

Leave a Reply