[MMND-192]AV无理初爱ねんね

[MMND-192]AV无理初爱ねんね

夫心系与肺,不能常举,乍上乍下,故咳而泣出矣。 答曰:脉浮而紧,按之反芤,此为本虚,故当战而汗出也。

 阳明病,若能食,名中风;不能食,名中寒。 然邪之所凑,其气必虚,以毒药攻邪,必伤及脾胃,使无冲和甘缓之品为主宰,则邪气尽而大命亦随之矣。

故汗、吐、下后,阴阳和者、必自愈,不须过问曰:病有战而汗出,因得解者何也?大抵辨结胸之法,但当证书最为有准。

此解水气之法,当用小青龙,非谓解后仍用小青龙也张璐曰:风寒挟水饮,为病在表者,故不渴。 设无烦躁,则又当从事于麻黄桂枝各半汤矣。

邪自少阳转属胃府者,谓之少阳阳明,即经所谓少阳不可发汗,发汗则□语,此属胃者是也,系津液内竭,故用麻仁丸润下,以和其津液也。故曰表里俱热,宜白虎加人汤主之。

感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方。 此仲景用方之心王肯堂曰:此方为元气不虚者设也。

Leave a Reply